اقتصاد

بیانیه جدید درباره ترمیم حقوق کارکنان دولت

سازمان اداری و استخدامی کشور در بیانیه جدیدی برای رفع ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق»، اعلام کرد: ترمیم حقوق در …
سازمان اداری و استخدامی کشور در بیانیه جدیدی برای رفع ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق»، اعلام کرد: ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان دولت قابل محاسبه است.

انتشار متن نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی که در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، موجب ابهام برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تاثیر آن بر سایر مولفه‌های پرداخت شد که روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی با انتشار این بیانه به ابهامات پایان داد. در متن این بیانیه آمده است:

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، قانونگذار در تاریخ 8/8/1401 در جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، از تاریخ 1/7/1401 مقرر کرده است: «(3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و سایر مشمولان جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.»

بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه شماره 62603 در تاریخ 23/8/1401 دستورالعمل این قانون را به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ابلاغ کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1402 بنا بر اینکه ابلاغ دستورالعمل در خصوص این ماده واحده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بوده، رای به ابطال بخشنامه 62603 داد که این رای، ابهامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» را به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی دستگاه‌ها با برداشت نادرست از رای صادره و ابهام در خصوص ماده واحده قانون، افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت را در سال 1402 به سایر بندهای احکام کارگزینی نیز تسری دادند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، طی نامه 301769 در تاریخ 14/6/1402 با توجه به رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شکلی دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها که منجر به افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق شده بود را یادآور شد و تاکید کرد که این اقدام دستگاه‌ها مغایر با مجوزهای قانونی است و حداقل 35 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده 28 قانون الحاق (2)، بند «ث ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.

موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی با دستور آنی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و همچنین جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ارجاع داده شد.

شورای حقوق و دستمزد، در جلسه شصت و سوم در تاریخ 21/6/1402 به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تعدد استعلامات و ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی که منجر به برداشت نادرست از مفاد رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، وضعیت را بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد.

بر اساس تصمیم این شورا درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء(1) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، مصوب شد که اولا معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق ثابت بوده و ثانیا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء(1) ماده واحده قانون مذکور از تاریخ 01‏‏‏‏‏/07‏‏‏‏‏/1401 در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول، قابل احتساب است.

پس از تصویب این تصمیم در شورای حقوق و دستمزد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ 8/7/1402 در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در تاریخ 14/6/1402 افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار و غیرقابل اجرا اعلام کرده بود، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 21/6/1402 مبنی بر ثابت بودن معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق و اعمال آن در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی را اعلام کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نامه بر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مازاد بر اعتبار بودن افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق و عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام‌کننده در این خصوص، صحه گذاشته است و آن را مطابق قانون و تفسیر شورای حقوق و دستمزد دانسته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا