فرابورس

تغییر مالکیت ۲.۹ میلیارد، اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ، ساعت ۱۶:۳۱
عرضه سه شرکت جدید در فرابورس ایران
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ، ساعت ۱۵:۰۷
تغییر مالکیت بیش از ۱.۶ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ، ساعت ۱۵:۲۰
تغییر مالکیت بیش از ۱.۶ میلیارد اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ، ساعت ۱۵:۵۰
تغییر مالکیت بیش از ۹۰۹ میلیون اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ، ساعت ۱۵:۲۳
تغییر مالکیت بیش از ۱.۹ میلیارد اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ، ساعت ۱۶:۳۴
تغییر مالکیت بیش از ۳ میلیارد اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ، ساعت ۱۵:۵۷
تغییر مالکیت بیش از ۳.۱ میلیارد اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ، ساعت ۱۶:۰۷
زمان رفع مشکل سامانه معاملات فرابورس مشخص نیست
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ، ساعت ۱۳:۱۹
تغییر مالکیت بیش از ۱.۹ میلیارد اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ، ساعت ۱۶:۰۵
تامین سرمایه در گردش برای احداث آزادراه حرم تا حرم در فرابورس
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ، ساعت ۱۰:۱۳
رشد ۱۶۷ درصدی شاخص کل فرابورس
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ، ساعت ۱۱:۴۱
بازدهی ۱۶۷ درصد شاخص کل فرابورس در نیمه نخست سال
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ، ساعت ۱۳:۳۵
عرضه اولیه های فرابورس در نیمه نخست سال به ١٥ شرکت رسید
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ، ساعت ۰۸:۴۶
تغییر مالکیت بیش از ۱.۴ میلیارد اوراق بهادار مالی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ، ساعت ۱۵:۰۹