about us

درباره ما

درباره ما

ما اعتقاد داریم که انتشار اخبار درست، راه حل نهایی برای مملکتی آباد و پرامید است. در فضایی که دیگر همکارانمان در این راه پرتلاش هستند، اکوبورس نیز آمده است تا با انتشار اخبار جامعه به خصوص خبرهای بورسی به واسطه حمایت مردم عزیز و فهیم در جامعه اقتصادی کشور دستی داشته باشد و هدفش نیز کمک کردن به مردم و سهامداران بازار سرمایه برای اطلاع یافتن از وضعیت اقتصادی و بورسی کشور است.

پاره ای از مبانی و رویکردهای مورد توجه سایت خبری اکوبورس به شرح ذیل است:

1ـ احترام عمیق و اعتقاد به باورهای ملی، دینی و ارزشهای عام انسانی، سنت ملی و همچنین وفاداری به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و تأکید بر اصول، حدود دیانت، التزام و عمل به مقتضای شریعت.
2ـ اعتنای جدی به مشکلات هر روز مردم و جامعه بورسی که گاه در هیاهو و ازدحام بازار سیاست دیده، شنیده نمی شود.
3ـ سعی در تفکیک مشکلات واقعی سهامداران و نگاه کارشناسانه و اولویت بندانه به مسائل و پیچیدگی سهام شرکت ها و تلاش جمعی برای ایجاد فضایی سالم، پر نشاط و آکنده از امید به آینده در جامعه و بالاخص محیط بورس.
4ـ احترام و ارج گذاردن به افراد و جریانهای سیاسی، فرهنگی و اندیشه ای کشور و ترغیب رقابت منطقی و قانونی و اعتقاد به لزوم ایجاد توازن میان آنها و البته انتقاد متین، مستدل و سازنده از کارنامه و عملکرد هر یک از شخصیتها و جناح ها و احزاب.
5ـ پرهیز از سیاست زدگی و اجتناب از سیاست گریزی.
6ـ توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ژرف شدن در آن چارچوب حاکمیت دینی، وحدت و امنیت ملی، ثبات سیاسی و قانون اساسی.
7ـ اهتمام به گردش، نشر آزاد افکار و اندیشه های مردم به ویژه نخبگان و تلاش در نشر دیدگاهها، نقدها و نظرهای آنان در چارچوب حفظ هویت دینی و ملی و حدود قانون و باورهای مردم.
8ـ تأکید بر اصل رسانه ای بودن و تفکیک حوزة تحلیل از خبر.
9ـ بهره گیری و تکیه بر زبان رسانه ای و تحلیلی، پرهیز از ادبیات لمپن و پایبندی به حدود دینی و اصول عملی و اخلاقی حرفة روزنامه نگاری.
در این راه دست دوستی به سوی همه مردم و جریان ها و اهل نظر دراز می کنیم؛ از آنان همفکری، همکاری و یاری می طلبیم و در بدایت و نهایت کار توفیق این انتخاب را از قدیر علیم و رحیم دستگیر می طلبیم.


زمینه : بورسی و اقتصادی
زبان : فارسی
کد پستی : 1434754644
آدرس : تهران - خیابان جمهوری - مابین خیابان فخررازی و 12 فروردین - پلاک 1035 - طبقه پنجم - واحد 2601
تلفن : 66497303- 66497382- 66497365- 66497345-021

img img img img
img
img
اند ?> script src="http://ecobourse.ir/assets/js/bootstrap.min.js">