فیلم حمله موشکی سپاه به عاملان تروریستی اهواز
حمله موشکی سپاه به عاملان تروریستی اهواز

فیلم زیر گزارشی از حمله موشکی سپاه به عاملان تروریستی اهواز می باشد.

هدف پایگاه های تروریستی

در تاریخ 2 بامداد 9 مرداد سال 1397

 

نظر شما: