شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1396 به‌ میزان 18.2 درصد افزایش یافته است.
از سوی بانک مرکزی اعلام شد
افزایش ۱۸.۲ درصدی شاخص بهای تولید کننده در شهریور

به گزارش اکوبورس،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395  به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه 1397 به عدد 157.8 رسید که نسبت به ماه قبل 9.4 درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در شهریور ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 44.4 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

 

منبع:خبرگزاری فارس

نظر شما: