طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی؛
اکوبورس: وزیر راه و شهرسازی، سعید رسولی را به عنوان سرپرست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
سرپرست شرکت راه‌آهن منصوب شد

به گزارش اکوبورس به نقل از صداوسیما، محمد اسلامی با صدور حکمی، سعید رسولی را به عنوان سرپرست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

پیش از این سعید محمدزاده، مدیرعامل شرکت راه آهن بود که با حکم وزیر راه و شهرسازی برکنار و رسولی، عضو هیأت مدیره راه آهن، به عنوان سرپرست جدید حمل و نقل ریلی انتخاب شد.

نظر شما: