خلاصه بازار سهام ایران در تاریخ 29 مهرماه

به گزارش اکوبورس بازار سهام ایران روز خود را با غلبه شدت عرضه ها بر میزان تقاضا شروع کرد اما این روند دیری نپایید و بعد از حدود یک ساعت بازار به تعادل رسید و بسیاری از سهم های شاخص ساز سبز پوش شدند، هرچند در اواخر بازار دوباره بر میزان عرضه بعضی از سهم ها افزوده شد، همچنین بیشترین حجم معاملات در بازار امروز مربوط به گروه های بانکی و محصولات شیمیایی بود.

در بورس اوراق بهادار تهران، میزان شاخص کل این بازار با افزایش 862 واحدی به 189438 رسید. نمادهای تاپیکو و پارسان بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند به طوری که به ترتیب باعث  افزایش 324 و 204 واحدی میزان شاخص کل شدند، هرچند کاهش جزیی میزان شاخص کل هم وزن این بازار نشانه ای از فضای کاهشی نسبی بسیاری از سهم های کوچک و متوسط این بازرا بود. ارزش معاملات امروز در این بازار بالغ بر 1207 میلیارد تومان می شد به طوری که بیشتر از 3.26 میلیارد سهم در بین سرمایه گذاران رد و بدل شد.

فرابورس ایران نیز امروز افزایش جزیی را در میزان شاخص ایفکس خود تجربه کرد و به عدد 2111 واحد رسید. ارزش معاملات امروز این بازار به 541 میلیارد تومان رسید و بالغ بر 926 میلیون سهم مهامله شد، همچنین نمادهای میدکو و هرمز بیشترین تاثیر را میزان شاخص ایفکس داشتند.

محمدحسین جعفری تحلیلگر بازار سرمایه

نظر شما: