اکوبورس: بازار سهام ایران صبح خود را با نگاه مثبت سرمایه گذاران نسبت به آینده شروع کرد، به طوری که نرخ های پیشنهادی اکثر سهم ها در بازه ی زمانی پیش گشایش مثبت بود و در کم تر از یک ساعت گذشته از بازه ی زمانی شروع معاملات بسیاری از سهم ها از جمله سهم های شاخص ساز به صف خرید خود نزدیک شدند و تا پایان معاملات به همین ترتیب به فعالیت خود ادامه دادند.
گزارش بازار سهام ایران در روز شنبه 28 مهرماه

به گزارش اکوبورس، بازار سهام ایران صبح خود را با نگاه مثبت سرمایه گذاران نسبت به آینده شروع کرد، به طوری که نرخ های پیشنهادی اکثر سهم ها در بازه ی زمانی پیش گشایش مثبت بود و در کم تر از یک ساعت گذشته از بازه ی زمانی شروع معاملات بسیاری از سهم ها از جمله سهم های شاخص ساز به صف خرید خود نزدیک شدند و تا پایان معاملات به همین ترتیب به فعالیت خود ادامه دادند.

بورس اوراق بهادار تهران امروز بیش از 5646 واحد صعود کرد و با قدرت از مرز 188000 واحد عبور کرد. همچنین ارزش معاملات این بازار بالغ بر 920 میلیارد تومان بود که باعث شد تا 2.69 میلیارد سهم در این بازار جابه جا شود. نمادهای فولاد و پارس هر کدام با تاثیر 369 و 310 واحدی بر شاخص بیشترین تاثیر را بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران داشتند.

فرابورس ایران نیز روز مثبتی را تجربه کرد البته نه به اندازه رقیب با سابقه خود  به طوری که شاخص ایفکس این بازار با افزایشی اندک به رقم 2089 واحدی رسید. ارزش معاملات این بازار برابر با 834 میلیارد تومان بود و باعث شد که بیشتر از 1.15 میلیارد سهم در این بازار جابه جا شد همچنین پتروشیمی زاگرس و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه  بیشترین اثر را بر شاخص ایفکس داشتند.

گزارش از محمدحسین جعفری

 

نظر شما: