یک مقام مسئول:
اکوبورس: یک مقام مسئول در صنعت بیمه با بیان اینکه رشد سالانه ١٠تا١٥ درصدی مبتنی بر تورم در صنعت بیمه ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند، گفت: برای دستیابی به ضریب نفوذ ٧درصدی صنعت بیمه باید نوآور باشیم.
اهداف توسعه‌ای صنعت بیمه با رشد پلکانی کنونی محقق نخواهد شد

به گزارش اکوبورس، مجید مشعل چی در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه گفت: دارایی های نامشروط، بیمه های زندگی، بیمه های اتومبیل، مباحث مالی و دغدغه های بازار بیمه از جمله مباحثی بوده که طی سال های گذشته در این همایش مدنظر بوده؛ این در حالی است که صنعت بیمه کشور مدیریت ریسک را به عهده دارد که باید در کنار آن از محاسبات دقیق بهره مند شد؛ ریسک و بیمه اکنون با هم قرین هستند.

وی افزود: ریسک های مرتبط با استارت آپها، نیروی انسانی و مواردی از این دست پیش روی صنعت بیمه است که قطعا حل مشکلات ریسک علیرغم عوامل بیرونی ایجاد ریسک، درون گرا است.

این مقام مسئول در صنعت بیمه گفت: شناخت تمام مولفه ها و پارامترهای دقیق در بازار بیمه ضروری است تا بتوان راجع به آنها تدبیر کرد؛ برخی از این فعل و انفعالات مثل سود سپرده، تحریم، نقدینگی سرگردان و ارز ناشی از فعل و انفعالات حکمرانی است اما مولفه هایی مثل رشد سریع فین تک ها و استارت آپها باید در بازار صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

مشعل چی با بیان اینکه علیرغم وجود دیتابیس های غنی در صنعت بیمه، هنوز دچار ضعف تعامل این دیتابیس ها هستیم و برای تصمیم سازی و تبدیل دیتا به دانش دچار مشکل هستیم گفت: ضمن اینکه مولفه های مشتری مداری هموز در صنعت بیمه لیست نشده و به آن پرداخته نشده است.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم به بحث بازار بیمه بپردازیم باید مولفه ها را کنار هم چیده و سیمای درستی از بازار را ترسیم کرده و بعد برای آن تدبیر کنیم، این در حالی است که در صنعت بیمه به عنصر پرداخته نشده و نتوانسته نوآوری ایجاد کند؛ یعنی با توجه به تورم سالانه ١٠تا١٥ درصدی، مولفه های فروش و خسارت و درآمد نیز بر اساس همین تورم رشد یافته است، این یعنی یک مسیر تدریجی و پلکانی است که ما را به سرمنزل مقصود در برنامه های توسعه ای که ضریب نفوذ ما باید ٧درصد باشد، نمی رساند؛ پس باید نگاه خلاقانه داشت.

نظر شما: