اکوبورس: برنج ایرانی ۴.۵ کیلوگرمی گلستان با مبلغ ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش می‌رسد.
قیمت انواع برنج در بازار

به گزارش اکوبورس، قیمت انواع برنج در بازار به شرح زیر است:

نظر شما: