اکوبورس: وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور با ارسال بخشنامه ای به استان های خود در کشور اعلام کرد .
بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات به استان ها ابلاغ شد

به گزارش اکوبورس، براساس نامه بانک مرکزی در خصوص « رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات، ارسال می شود. 

 

نظر شما: