اکوبورس: نشست مشترک بررسی توسعه همکاری های پست و پست بانک با حضور علیرضا زرگوش عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست و غلامحسین صباغی عضو هیئت مدیره پست بانک ایران تشکیل شد.
نشست توسعه همکاری پست و پست بانک برگزار شد

به گزارش اکوبورس به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران زرگوش عضو هیئت مدیره پست در این نشست ابتدا به تشریح بستر گسترده خدمات و سرویس های پست به منظور ارایه خدمات سایر بخش ها و سازمان های دولتی و غیردولتی پرداخت و گفت: براین اساس پست آماده است تا خدمات AVS خدمات پستی، استعلام آدرس خود اظهاری از سوی متقاضیان، مراجعه حضوری ماموران پست و ارسال بسته ها و امانات پستی به آدرس گیرندگان در سراسر کشور، توزیع ابلاغیه ها و اخطاریه ها، دسته چک ها و کارت های بانکی پست بانک و سایر خدمات مشابه را ارائه دهد.

دکتر صباغی عضو هیئت مدیره پست بانک نیز با اشاره به همکاری سازنده پست با بانک ها از جمله پست بانک، اظهار داشت: توسعه سطح همکاری ها و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های دو مجموعه پست و پست بانک می تواند دست آوردهای قابل توجهی برای مشتریان و متقاضیان به همراه داشته باشد.

نظر شما: