اکوبورس: معاون مالی بانک ملی با تاکید بر اینکه اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسه‌ها از بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی است، گفت: بانک ملی با مدیریت و کنترل منابع و مصارف دارای میانگین مانده حساب است.
گام موثر بانک ملی برای کنترل پایه پولی

به گزارش اکوبورس ناصر شاهباز با اشاره به بخشنامه تازه بانک مرکزی درباره الزام بانک‌ها به تسویه مانده اضافه‌‌برداشت از حساب جاری خود نزد این بانک اظهار کرد: بانک ملی ایران مدیریت وجوه و منابع را به صورت جدی در دستور کار دارد و از سال گذشته نیاز تعداد قابل توجهی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به نقدینگی را به صورت روزانه تامین می‌کند.

گفتنی است، چندی‌پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی افزایش نقدینگی را سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور خواند و بانک‌ها و ناترازی ترازنامه آنها را منشأ عمده افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد که با رقابت بی‌‌پایان بانک‌ها برای جذب سپرده و رشد سریع شبه‌‌پول ایجاد شده است.

بر همین اساس نیز‌ مهر امسال بخشنامه‌ای را در راستای اهداف اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی کشور برای ملزم کردن بانک‌ها به تسویه مانده اضافه‌برداشت از حساب جاری نزد این بانک صادر کرد.

 

نظر شما: